• סיפורי חסידים

 • המועדים בהלכה ובספרות התורנית

סיפורי חסידים

ראש השנה

 מעשה בחתנו של הבעל שם טוב שהיה בעל כוחות מופלאים

ואיך נתגלגל באניה למקום מסתורי והציל על ידי כך את ישראל מגלות באותו המקום

יום הכיפורים

מעשה בכפרות

סיפור על רבי אלימלך מליז'נסק ששלח חסיד שלו ללמוד מהו פדיון כפרות אמיתי

המועדים בהלכה

יום טוב

כבוד ושמחת יום טוב

מבאר גדר כבוד ושמחה ביום טוב:

 1. מהו כבוד יום טוב.
 2. מהו עונג יום טוב
 3. מהי שמחת יום טוב.

חודש אלול

תקיעת שופר באלול וטעמיה

מבאר מקור המנהג של תקיעת שופר בחודש אלול.

מנהגי חודש אלול

מביא את מנהגי חודש אלול:

 1. כימי רצון ותשובה.
 2. אמירת סליחות.
 3. אמירת לדוד ה’ אורי וישעי.
 4. “הוספת ברכת שנה טובה” במכתבים.
 5. נתינת צדקה בערב ראש השנה.

ראש השנה

מנהגי ראש השנה

מביא עניני המנהגים בחג:

 1. המנהגים.
 2. השופר ויום הדין.
 3. הלל בראש השנה.
 4. מנהגי אכילה .
 5. שינה.
 6. תשליך.
 7. תענית

השופר

מבאר עניני השופר :

 1. השופר כתוכנו ומהותו של החג.
 2. החיוב לתקוע או לשמוע.
 3. התקיעה
 4. השמיעה
 5. שופר של עולה.
 6. הנאה בשמיעת קול שופר.
 7. ועוד …

כתחילת השנה – בהלכה

ראש השנה – כראש השנה לחמישה נושאים בהלכה:

 1. לשנים.
 2. לשטרות.
 3. ליצירת העולם.
 4. ראש השנה לנטיעה והירקות.
 5. ועוד

ראש השנה – בתקופות השונות

קביעת יום ראש השנה :

 1. בתקופה הראשונה.
 2. ראש השנה בימי עזרא.
 3. בתקופה השניה.
 4. התקופה השלישית משחרב בית המקדש.
 5. התקופה הרביעית – משבטל הקידוש על פי ראיה.

עשרת ימי תשובה

התשובה

מבאר גדרי התשובה:

 1. מצוות התשובה.
 2. מצוות הוידוי.
 3. סיגופים ותעניות.
 4. סוגי הסיגופים ועל מה הם באים.
 5. השפעת התשובה על האדם ועל קנינו.
 6. תקנת השבים.
 7. ועוד.

עשרת ימי תשובה

מבאר את עניני התשובה בימים אלה :

 1. מקור השם.
 2. התשובה בעשרת ימי תשובה.
 3. בעשרת ימי תשובה מתוודים שלוש פעמים בכל יום .
 4. תשובה על ספק עבירה.
 5. תענית בראש השנה ובשבת תשובה .
 6. שבת שובה.
 7. ועוד.

יום הכיפורים

מבאר גדרים הלכתיים בעינויי הצום

 1. מצוות הצום עשה ולא תעשה.
 2. ענין אכילה בערב יום הכיפורים.
 3. גם נשים חייבות באכילה בערב היום הכיפורים.
 4. פרטי הדינים במצוות אכילה בערב היום הכיפורים.
 5. תוספת יום טוב לגבי יום הכיפורים.
 6. מקור הדין לתוספת הוא מן התורה.
 7. מצוות התוכחה.
 8. עינוי – אכילה ושתיה.
 9. ועוד..

סוכות

ארבעת המינים בהלכה

מבאר את עניני ארבעת המינים :

 1. סדר הנטילה.
 2. זמן הלקיחה.
 3. סדר הנענועים.
 4. "לכם" – משלכם.
 5. ידור בארבעת המינים.
 6. ועוד.

הסוכה בהלכה

מבאר סוגיות הסוכה :

 1. הסוכה.
 2. דיני הסכך.
 3. לבוד.
 4. הדפנות.
 5. גודל הסוכה.
 6. דיני עשית הסוכה.
 7. סוכה ברשות הרבים.
 8. סוכה גזולה.
 9. סוכה בבתי כניסיות.
 10. אכילה ושינה בסוכה.
 11. דיני הפטורים ומצטער.
 12. הברכה.
 13. ועוד.

שמחת בית השואבה

״ושאבתם מים בששון״ (ישעיה יב ג) –

מכאן סמכו חכמים ששאיבת המים לניסוך על גבי המזבח בחג היא בשמחה.

מבאר את :

 1. המקור המנהג.
 2. הזמן.
 3. ענין המים.
 4. ענין השמחה.
 5. ועוד

הרב זוין

היצירה

הרב זוין היה יוצרו של סגנון הלכתי חדש – סגנון הריכוז והבהירות – כך הפך להיות יוצרה של תקופה בספרות התורה שבעל פה מחז״ל ועד ימינו.

קווים לדמותו

אדם גדול, ככל שאתה מתקרב אליו, כך גם אתה רואה את גדולתו. השלהבת מאירה יותר לקרובים. גם זו הסיבה לרתת הכתיבה.